april 8, 2022

Agenda en notulen

Agenda

De agenda van de ALV op 21 februari 2022 zijn te vinden.

★    Opening
★    Mededelingen
★    Vaststellen agenda
★    Welzijnsstudenten
        ☆    Instemmen Huishoudelijk Reglement Artikel 8
★    Tussentijdse begroting
★    Huidige status van S.V. Exon
★    Leden input
★    W.v.t.t.k.
★    Rondvraag
★    Afsluiting

Notulen

De notulen van de ALV op 21 februari 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Wanneer deze beschikbaar zijn, kun je ze als pdf-bestand vinden bij de knop hieronder.