april 8, 2022

Commissies

Op dit moment telt de vereniging 8 commissies die je kan versterken. Hieronder staan alle commissies in het kort omschreven, met een aantal eigenschappen en skills die je leert door in de commissie te werken. Alle commissies werken in principe samen om de vereniging zo leuk en werkend mogelijk te houden voor de rest van de leden. Wees ook niet bang om vragen te stellen aan huidige commissieleden over hoe de commissie eruit ziet!

De Activiteiten Commissie (AC) is het werkpaard van de vereniging. Deze commissie organiseert de niet-studiegerelateerde activiteiten zoals de maandborrel en karaoke. 

Wat leer je?

 • Samenwerken in een team
 • Plannen
 • Organiseren van evenementen
 • Creatief denken
 • Reflecteren
 • Communicatie

De Educatie Commissie (EduCo) houdt zich bezig met het studieleven van de leden van de vereniging te verbeteren. Denk aan crashcourses voor moeilijke vakken, lezingen van sprekers uit het werkveld of excursies naar dingen van het werkveld.

Wat leer je?

 • Samenwerken in een  team
 • Opzetten van educatieve evenementen
 • Creatief denken
 • Reflecteren
 • Cursussen geven
 • Communicatie met bedrijven

De Promotie Commissie (PromoCo) zorgt voor het beeld van de vereniging naar buiten, deze commissie maakt de promotie van de vereniging en maakt de foto’s tijdens de activiteiten en post deze.

Wat leer je?

 • Creative marketing
 • Samenwerken in een team
 • Plannen
 • Teksten schrijven
 • Grafisch ontwerpen

De Reis Commissie (ReisCo) houdt zich bezig met een van de grootste ondernemingen van het jaar: De reis! Eens per jaar gaat de studievereniging op reis; de plek en tijd en activiteiten die daar worden gehouden worden georganiseerd door de ReisCo!

Wat leer je?

 • (Ver) vooruit plannen
 • Contact met mensen in het werkveld in het buitenland
 • Een reis leiden

De Website Commissie (WebCo) houdt de website bij en is de ondersteuning van het ticketsysteem die de studievereniging hanteert. Het is het grootste visitekaartje voor bedrijven die willen weten wat Exon inhoudt.

Wat leer je?

 • Creativiteit
 • WordPress
 • Elementor
 • Ticketsysteem
 • Moeilijke termen makkelijk omschrijven
 • Hoe (reverse) proxies werken

De Diës Commissie (DiësCo) viert de verjaardag van de vereniging. Over het algemeen worden de grootste activiteiten dan op een klein moment gevierd om feest te vieren dat de vereniging jarig is.

Wat leer je?

 • Samenwerken in teams
 • Plannen
 • Organiseren van evenementen
 • Creatief denken
 • Reflecteren
 • Communicatie

De Introductie Commissie (IntroCo) maakt al de al dan niet studie-gerelateerde activiteiten aan het begin van het jaar, om er al meteen aan het begin van het jaar een goed jaar te kunnen neerzetten.

Wat leer je?

 • Creatief denken
 • Samenwerken in teams
 • Opzetten van (educatieve) evenementen
 • Communicatie met bedrijven

De Kascontrole Commissie houdt in samen werking met de penningmeester de financiën in de gaten van de studievereniging.  De KasCo heeft ook de mogelijkheid om advies te geven aan de penningmeester wanneer dit nodig is.

Wat leer je?

 • Controleren van anderen
 • Samenwerken
 • Analyseren
 • Precies werken
Naast de commissies zijn er nog andere organen belangrijk voor de vereniging

Het bestuur is de eindverantwoordelijke voor de vereniging, zij houden daarnaast het overzicht over de vereniging en de verschillende commissies. Zij houden ook contact met de verschillende andere instanties binnen de vereniging. Het bestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, secretaris en penningmeester; andere rollen die ook kunnen worden vervuld aan de hadn van het aantal personen is de intern en de extern.

De Raad van Advies is een raadgevend orgaan die nauw verwant is aan het bestuur, dit is het orgaan die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de bestuursleden hoe zij hun taak het beste kunnen of moeten uitvoeren. Soms is hun advies bindend wanneer het advies gegrond is in de statuten of de wet. Leden van het Raad van Advies hebben vaak nog een groot hart voor de vereniging en hebben daarin veel meegemaakt en hebben daarnaast veel ervaringen in het regelen van dingen als actief lid.

Heb je nog vragen of opmerkingen? Je kan altijd vragen stellen in de WhatsApp of Discord.