maart 11, 2022

Online inschrijfformulier

Exon Lidmaatschap

Hiermee schrijf jij je in als lid bij Studievereniging Exon. De contributie bedraagt €14,95 per jaar.

Het eerste jaar dat je je inschrijft bij Exon geldt een korting van 50% (ook als je een ouderejaars bent binnen de opleiding). Dit brengt de contributie op €7,50 voor het eerste jaar.

Alumni-lidmaatschap

Hiermee schrijf jij je in als Alumnus bij Studievereniging Exon. Als Alumnus mag je alleen bij besluit van het bestuur aanwezig zijn bij ALV’s en heb je geen stemrecht. Je ontvangt wel de maandmail en bent welkom bij voor Alumni georganiseerde activiteiten. De contributie bedraagt €7,50 per jaar.

Intron-lidmaatschap

Hiermee schrijf jij je in als Intron bij Studievereniging Exon. Als Intron mag je alleen bij besluit van het bestuur aanwezig zijn bij ALV’s en heb je geen stemrecht. Ook hebben leden voorrang bij activiteiten met een ledenstop. Je ontvangt wel de maandmail en bent welkom bij alle maandelijkse activiteiten. De contributie bedraagt €14,95 per jaar.

Hieronder volgt het inschrijfformulier

Ondergetekende gaat akkoord met een doorlopende machtiging, de Algemene Voorwaarden van Exon evenals onze huisregels zoals vermeld op onze website www.exonleiden.nl.

dag/maand/jaar
s00000000 als je er (nog) geen hebt
Zie: exonleiden.nl/privacy
Waar heb je dit formulier ingevuld.
dag/maand/jaar. Wanneer heb je dit formulier ingevuld.